Construcció d’un talaiot, 1986-87

Bronze
45 x 138 x 27cm