Cresques Jafudà, 1997

Bronze
33 x 38 x 26 cm
Breu història
Jafudà Cresques anomenat Jaume Riba (Jacobus Ribes) després de la seva conversió al catolicisme el 1391 va ser mestre de les cartes nàutiques de la Corona d'Aragó.