Cresques Abraham, 1997

Bronze
36 x 22 x 23 cm
Breu història
Cresques Abraham (ciutat de Mallorca ? - 1381) fou un cartògraf jueu mallorquí. Era d'ofici bruixoler, rellotger i constructor d'instruments nàutics. Protegit pels reis Pere III, Joan I i Martí I, deixà una nodrida sèrie de cartes geogràfiques alguna com el notable "Atles Català" del 1375, en la confecció del qual fou ajudat pel seu fill Jafudà Cresques.